Versie: april 2021

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Tom Knotter, handelend onder de naam: Tom Knotter Fotografie.

Bij het boeken van één of meer van mijn diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Tom Knotter Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf

Tom Knotter

Pottebakkerserf 100

7461 KC Rijssen

Website: https://www.tomknotterfotografie.nl/

Mobiel: 06-27375878

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tom Knotter Fotografie en een klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Auteursrecht foto’s

  • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij Tom Knotter Fotografie;
  • Het is niet toegestaan foto’s van Tom Knotter Fotografie, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen;
  • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik;
  • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur;
  • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf;
  • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor marketing doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken;
  • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij is de wens om te verwijzen naar de social media pagina of website van Tom Knotter Fotografie.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 1 maand geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

De datum voor de opdracht wordt definitief in de agenda gezet na ondertekening van de offerte. Als Tom Knotter Fotografie een andere opdracht op de genoemde datum krijgt voordat de offerte is getekend, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Er moet dan binnen 24 uur worden ondertekend om de genoemde datum nog te kunnen hanteren.

Toeslagen

Opdrachten op Nederlandse feestdagen krijgen een toeslag van 30% op de totaalprijs.

Locaties

Voor opdrachten op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de opdracht. Tom Knotter denkt en adviseert uiteraard graag mee. TIP: denk aan een alternatieve locatie voor bij slecht weer als op primaire locatie dan niet gefotografeerd wenst te worden.

Eventuele kosten voor de locatie worden betaald door de klant. Hier komen ook de parkeer en toegangskosten voor Tom Knotter bij. Rechten om te mogen fotograferen op de locatie worden geregeld door de klant zelf.

Levering fotomateriaal

De selectie van alle gemaakte foto’s wordt door Tom Knotter Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Tom Knotter bepaald. Hierin heeft de klant geen inspraak.

Foto`s kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende foto/videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Tom Knotter Fotografie is hier niet voor verantwoordelijk.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden één jaar bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s. Foto’s zijn in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Betalingen

De betalingstermijn is 1 maand na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is voldaan binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 2 maanden na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan wordt de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de klant.

Annulering

Annuleringen en/of herplannen van afspraken zijn kosteloos.
12 uur voor de afspraak plus de afgesproken reistijd van de fotograaf. Daarna wordt er €30,- plus eventuele reiskosten in rekening gebracht.

Overig vragen of onduidelijkheden

Als er nog vragen zijn of er is iets niet geheel duidelijk, vul dan ons contactformulier in.